gml kan slettes

edited October 2017 in Akershus
Har ikke funnet ut hvordan denne kan slettes..
Sign In or Register to comment.